Dnes

  • Pondělí 15. srpna 2022
  • Svátek má Hana

„Zamrzlý“ územní plán Ústí nepřeje rozvoji ani investicím. Město bude překreslovat!

13. 12. 2020

zdroj fota: koláž autora

Ústí n. L. – Rada Ústí nad Labem se opětovně zabývala podobou územního plánu města, kterou bude předkládat zastupitelstvu města. Provedla revizi z minulého období a bude se zabývat novými podněty od občanů. Finančně byla podpořena výměna kamerových systémů při detekci jízdy na červenou ve vytipovaných oblastech. Měla by tím být posílena bezpečnost silničního povozu.

Na ústeckém magistrátu stále probíhají přípravy vzniku nového územního plánu. „Vzhledem k tomu, že od roku 2015 nebyla v území pořízena žádná změna a veškerá snaha byla směřována na přípravu nového plánu, docházelo tím k paralyzaci rozvoje celého území a investic vyvolávaných místní potřebou obyvatel, právnických osob, ale i samosprávy,“ uvádí tisková zpráva po jednání Rady města.

Změna územního plánu se skládá ze čtyř kroků. Nejprve se uskuteční opětovné prověření žádostí o změnu, které byly zastupitelstvu předloženy už v období let 2012 – 2015. Následuje období navazující a trvající k roku 2020.

Stopka novým žádostem

„Bude prověřována potřebnost dosud nepořízených územních studií a náprava nesouladu, které zaznamenal pořizovatel,“ píše se v tiskové zprávě města. Nové podněty již nelze podávat, termín vypršel ke dni 30. října letošního roku. „K tomuto datu obdrželo oddělení 608 žádostí,“ informovalo tiskové oddělení města. Z 300 územních studií, které měly upřesnit využití území je 51 pořízených a schválených. U zbylých studií bude provedena revize a selekce, zda stále požadavky na pořízení územní studie přetrvávají.

Proti pirátům silnic

Schvalovacím procesem radních prošlo rozpočtové opatření odboru dopravy a na akci „Jízda na červenou.“ Ta spočívá ve výměně kamerového systému v celkové výši 608 000 korun. „Důvodem je potřeba výměny kamerových systémů detekce jízdy na červenou, které jsou zastaralé,“ uvádí město.

Proces je rozdělen na jednotlivé etapy, první na řadu přijde hlavní tah Masarykovy ulice v křížení se Starou, Sadovou a Štefánikovou. Posléze přijde na řadu instalace úsekového měření rychlosti v městské části Strážky. Jedná se o úsek komunikace procházející jak novou, tak starou zástavbou, rodinnými domky, bez chodníků. „Tento úsek byl při vyhodnocení statistických údajů prokázán v překračování rychlosti v 75–80 % případů. Financování výměny kamerových systémů bude zajištěno z výnosů věcných břemen a nájmů místních komunikací,“ informovalo tiskové oddělení města.

Autor: