Dnes

  • Pondělí 28. listopadu 2022
  • Svátek má René

VÍME PRVNÍ: Obyvatelům Saského Švýcarska došla trpělivost. Po požáru už nechtějí Národní park

23. 08. 2022

wiki

Nejrozsáhlejší požár v historii ČR, v Českém Švýcarsku, dává do pohybu iniciativu občanů, kteří si již nechtějí nechat diktovat přísná pravidla Národního parku a nechtějí fungovat jako „pokusná zvěř“. Jako první se však ozvala Saská část Národního parku u našich Německých sousedů, kdy obyvatelé Hohensteinu přišli s požadavkem na přeměnu Národního parku Saské Švýcarsko v přírodní park s nižším stupněm ochrany.

Ve středu 17. srpna 2022 se v 17 hodin na hradě Hohnstein sešlo více než 50 občanů, aby diskutovali o příčinách, následcích a dopadech ničivého lesního požáru v Saském Švýcarsku. Ještě téhož večera byla z řad účastníků založena občanská iniciativa, která požaduje přeměnu národního parku na přírodní park Saské Švýcarsko. S tímto stěžejním požadavkem se občané aktivně hlásí k veřejnému usnesení městské rady města Hohnstein ze dne 15. září 2021

„Je načase, aby obyvatelé a podnikatelé regionu veřejně diskutovali o Národním parku Saské Švýcarsko a jeho významu – to je společným zájmem účastníků setkání. Model národních parků se pro kulturní krajinu Saského Švýcarska neosvědčil, protože nebere v úvahu vliv lidí, kteří ji po staletí utvářeli. Hospodářský les, v němž v mnoha případech převládají smrky, se nestane pralesem tím, že se v něm nechá ležet mrtvé dřevo. Údržba historických cest a kulturních památek není v rozporu s ochranou přírody. Vážná podpora inovativní turistické infrastruktury podporuje region a je předpokladem (nikoliv překážkou) pro cestovní ruch šetrný k životnímu prostředí,“ stojí v tiskové zprávě zaslané starostou Hohensteinu Daniela Bradeho

Podle zástupců iniciativy Národní park Saské Švýcarsko s nedostatečným protipovodňovým managementem, obrovskými škodami způsobenými kůrovcem a lesními požáry trvajícími několik týdnů je odrazem toho, že se po více než 30 let nedařilo asanovat lesy Saského Švýcarska způsobem, který by odpovídal klimatickým podmínkám. „Mrtvé dřevo jako požární zátěž, a tedy jako nebezpečí pro život a zdraví místních obyvatel, je ignorováno a ekologicky přehlíženo. Požáry posledních týdnů názorně ukázaly, jak rychle se může požární zátěž v národním parku rozvinout v ohrožení života obyvatel okolních vesnic. Neodstraněné mrtvé stromy představují mimořádné nebezpečí pro život a zdraví místních obyvatel a jejich hostů, zejména v blízkosti osad,“ stojí v tiskové zprávě.

Občané a město Hohnstein požadují po Svobodném státu Sasko, aby na základě současných zjištění zajistil:

  • odstranění velké části odumřelého dřeva způsobeného kůrovcem z národního parku a přímo podél potoků a řek.
  • – aktivní obhospodařování lesů s výsadbou původních smíšených druhů dřevin, jako jsou duby, habry, lípy, jilmy a javory, jakož i klimaticky přizpůsobených dřevin vhodného původu.
  • – zastavení odstraňování cest, zejména únikových cest.
  • – kontrolu požární ochrany (únikové cesty, požární úseky, zásobování požární vodou, vybavení hasičských sborů v oblasti národního parku).
  • – vytvoření bezpečnostních koridorů v délce nejméně 300 metrů podél zastavěných oblastí
  • – převzetí nákladů na boj s lesními požáry Svobodným státem jako hlavním vlastníkem lesů, aby se ulevilo obcím.
  • – vytváření a podporu turistických atraktivit a infrastruktur mimo citlivé zóny, které si zaslouží zvláštní ochranu, aby se zabránilo současnému odklonu návštěvníků a Saské Švýcarsko se stalo atraktivní turistickou destinací i do budoucna.

Všechny tyto požadavky je velmi obtížné nebo dokonce nemožné sladit s federálními předpisy pro národní park. Tento rozpor lze vyřešit pouze přeměnou území na přírodní park.

Z tiskové zprávy dále vychází, že současná veřejná prohlášení a diskuse naznačují, že lidé, a tedy i obyvatelé a turisté, mají být v budoucnu z národního parku ještě více vytlačeni, aby se snížil lidský faktor jako příčina lesních požárů. „Tento vývoj je pro politiky, podnikatele a občany regionu již nepřijatelný! Místo toho by měl být národní park podroben zkoušce. Je třeba obnovit smysl pro proporce v souladu s místním obyvatelstvem, podniky a komunitami. Cílem je vytvořit alternativu k národním parkům, vytvořit v Saském Švýcarsku přírodní park, v němž by existovala rovnováha mezi ochranou přírody, turistickým využitím a kulturním přizpůsobením a kde by byl možný bezpečný život,“ uzavírá tisková zpráva.

Autor: Lukáš Veselý