Dnes

  • Pondělí 28. listopadu 2022
  • Svátek má René

Válečný veterán ve Sněmovně. „Problémy se mají řešit seriózně, spolehlivě a nebojácně,“ uvedl Pavel Růžička

05. 10. 2021

zdroj fota: FB Pavla Růžičky

Ústecký kraj – Poslanec Pavel Růžička stihl ve své „čtyřletce“ prosadit novelu, která má zabránit podobné tragédii jako se stala v lednu roku 2020 ve Vejprtech, kde uhořelo osm lidí. Zasadil se o novelizaci, která znamená menší administrativní zátěž pro hasiče zasahujících u dopravních nehod. Mezi jeho další priority patří zachování sociálních jistot hasičů, policistů a vojáků.

„Chceme jim zajistit špičkovou techniku pro jejich náročnou práci,“ prozradil pro Naseustecko.cz Pavel Růžička.

Kampaň jde do závěru, na co se v něm hnutí ANO zaměří?

Především chceme objasňovat priority programu našeho hnutí, kterými jsou udržení bezpečnosti naší země tím, že například nepřipustíme ilegální migraci. Chceme zachovat českou korunu, uvést do provozu další dálnice a dál pokračovat v přijímání protikorupčních zákonů.

Určitě budeme pokračovat ve zvyšování důchodů a podpoře výstavby školek a dětských skupin. Zachováme slevu na jízdném pro studenty a seniory, udržíme nízké daně a zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Hasiče, policisty a vojáky vybavíme špičkovou moderní technikou a zachováme jejich sociální jistoty.

Jaká jsou další témata zajímavá pro voliče?

Určitě zdravotnictví. Budeme dál masivně investovat do našich nemocnic a digitalizace zdravotnictví. Zdravotnická péče zůstane stále bezplatná a dostupná všem. Zlepšíme dostupnost zubařů, pediatrů a dalších chybějících lékařských profesí.

Jaké máte plány na ochranu životního prostředí?

Dál budeme prosazovat rozumnou ochranu přírody a krajiny a podpoříme lepší hospodaření s vodou, projekty v rámci programu Nová zelená úsporám a výměnu starých domácích kotlů za moderní. Prosadíme předkupní právo na zemědělskou půdu pro farmáře, kteří na ní dnes hospodaří, a připravíme vznik nového národního parku Křivoklátsko a nové chráněné krajinné oblasti Krušné hory a Soutok.

Máte v programu řešení pro energetiku?

V průmyslu podpoříme mladé lidi v zakládání firem a jejich podnikání. Posílíme obnovitelné zdroje, budeme pokračovat v přípravě výstavby nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany a připravíme rozšíření Temelína. Ochráníme naši energetiku a průmysl před unáhlenými zelenými řešeními.

Proč by měli voliči dát svůj hlas hnutí ANO?

Protože jsme stabilizovali státní správu, armádu, policii, hasiče a další. Lidé se díky nám v České republice mají dobře.

Jak prozatím vnímáte průběh předvolebního souboje stran?

Soustředím se pouze na kampaň hnutí ANO, ostatní koalice, jako jsou SPOLU a Piráti+STAN, sleduji pouze okrajově. V jejich případě se většinou jedná o sliby, které v reálu není možné splnit. Doufám, že si voliči vzpomenou na jména Marek Dalík, Alexandr Novák a Ivana Řápková, což byl výkvět ODS v Ústeckém kraji s puncem korupce.

Často je vám vyčítána osoba premiéra Babiše. Jak byste lidem vysvětlil, jak se věci mají?

Osoba Andreje Babiše je úplně jiná, než jaký je dělán její mediální obraz veřejnoprávní televize.

Vyjmenujte prosím tři problémy Ústeckého kraje a u jednoho z nich nabídněte řešení, prosím…

Mezi problémy Ústeckého kraje z mého pohledu patří určitě nízký početní stav policie. Řešením je nabídnutí stabilizačního příspěvku pro stávající příslušníky a nábor nových členů. Také určitě výše důchodů, což je celorepublikový problém, ale jak jsem již výše ozřejmil, budeme ve zvyšování důchodů pokračovat. V roce 2025 bude průměrná penze 20 tisíc korun měsíčně.

V mém regionu, lounském okrese, je určitě problém bytová výstavba a stoupající cena nemovitostí. Výstavbu bytů chceme nastartovat, aby bydlení bylo dostupnější pro všechny.

Jste první v průzkumech. S kým byste chtěli složit případnou koalici?

Já jsem myslivec a my se řídíme příslovím, že „zajíci se počítají až po honu“.

Jako poslanec jste působil u řady projektů. Jaké považujete za ty zdařilé?

Máte pravdu, působil jsem u řady projektů, z nichž se dá většina považovat za zdařilé. Nejaktuálnější je například schválení novely o požární ochraně v poslanecké sněmovně ve třetím čtení. K vypracování a předložení takzvané „Vejprtské novely“ jsem byl pověřen panem premiérem po tragické události ve Vejprtech, kdy při požáru domova pro osoby se zdravotním postižení zemřelo devět lidí. Nový zákon má zabránit tragickým následkům požáru v pobytových zařízení sociálních služeb, kde jsou klienti většinou připoutáni na lůžko a pro hasiče je tak zásah extrémně složitý. Primární je totiž včasná detekce požáru. Čím dříve je vše ohlášeno na tísňovou linku, tím dříve budou na místě záchranáři.

Sám podporujete činnost hasičského sboru. Jaké kroky jste během svého mandátu podnikl?

Mým dlouhodobým úsilím je podpora příslušníků Hasičského záchranného sboru, se kterými diskutuji o jejich potřebách a trápeních. Pro ně se podařilo schválit novelu zákona o Hasičském záchranném sboru, díky níž se sníží administrativní zátěž hasičů u dopravních nehod. K této novele jsem zároveň podal pozměňovací návrh, aby nabyla účinnosti v co nejbližším možném termínu.

Schválena byla rovněž zbraňová novela, u níž jsem předložil například pozměňovací návrh, aby právo držet zbraň měl každý občan, který splní zákonné podmínky. Věřím, že tato podoba zákona vyhovuje všem držitelům zbraní.

Čemu byste se chtěl věnovat v případě opětovného zvolení?

Záležitostem, které jsou mi blízké a kterým jsem se věnoval v uplynulých čtyřech letech na půdě poslanecké sněmovny. Jako válečný veterán jsem šel do parlamentu s předsevzetím řešit problémy v České republice seriózně, spolehlivě a nebojácně. Podle mého názoru je bezpečnost tou největší prioritou, neboť pocit bezpečí je jedním ze základních požadavků každého člověka. Tento pocit musíme zajistit i lidem České republiky. Nelze na jedny občany být důsledný a na druhé nadmíru tolerantní. Zákony platí pro každého. Tím myslím zejména pořádek a bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách. Základními pilíři bezpečnosti jsou nelhostejnost a prevence.

Cílem mého zaměření je finanční podpora zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému, jelikož základem vnitřní bezpečnosti je profesionální policie a hasičský záchranný sbor. Požaduji posílení a stabilizaci personálního obsazení na všech úrovních, zvýšenou efektivitu řízení a spolupráce jednotlivých složek a zatraktivnění kariérního růstu v bezpečnostních složkách včetně zvýšení ohodnocení jejich práce.

Koho vnímáte jako největšího politického konkurenta. Co by se stalo, kdyby složil vládnoucí koalici?

Všechny ostatní strany jsou pro nás svým způsobem konkurencí. Nedokáži předvídat, jak voliči vyloží karty. V případě složení koalice z jiných stran budeme v opozici.

Autor: Jiří Šlaj