Dnes

  • Čtvrtek 1. prosince 2022
  • Svátek má Iva

V Litoměřicích uprchlíci našli zaměstnání například v zemědělství, výrobě či sociálních službách

05. 07. 2022

zdroj fota: oficiální web město Litoměřice

Litoměřice  se od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině postaraly o více než pět set lidí, kteří ze země uprchli. Část z nich se již domů po pěti měsících vrátila, část se návrat domů plánuje a třetina z nich si přeje v Česku zatím zůstat. Počet nově přicházejících již výrazně neroste.

Charita Litoměřice v současné době pečuje o přibližně 180 lidí z Ukrajiny, kteří mají řádně vyřízené doklady k dočasnému pobytu a zajištěný legální pohyb na našem území. Uprchlíci jsou pak zpravidla ubytováni ve třech budovách – na  ubytovně v Želeticích, bývalé vojenské ubytovně v Purkyňově ulici a v Hostelu U svatého Štěpána. Počet přicházejících se nyní ale zastavil. „Ačkoliv válka na Ukrajině ještě zdaleka nekončila, počet uprchlíků v Litoměřicích již řadu dní významně neroste,“ zkonstatoval současný stav velitel krizového štábu města starosta Ladislav Chlupáč.

Dle ředitelky Charity Litoměřice Karolíny Wankovské je o uprchlíky řádně postaráno –  je zajišťováno odborné sociální poradenství, duchovní podpora, tlumočení, doprovod na potřebné úřady či k lékaři, pomoc s orientací v regionu, ale také při hledání zaměstnání. Pracovní uplatnění našli zájemci z řad uprchlíků například v zemědělství, lesnictví, zdravotnictví a sociálních službách nebo také ve výrobě, a to buď v průmyslové nebo potravinářské.

„Velká část dětí plní řádnou školní docházku v rámci vzdělávacího systému. Několik jich pokračuje v on-line výuce ve své mateřské zemi. Výuku češtiny a volnočasové kroužky zajišťují školy,“ vyjádřila se dále k systému výuky Wankovská s tím, že většina dospělých si už našla zaměstnání. Mezi těmi, kteří nepracují, převládají maminky na mateřské a starobní důchodci.

Nepotvrdil se ani scénář, že by ukrajinské děti zahltily školy a školky. Do prvních ročníků litoměřických základních škol bylo po červnových zápisech přijato dohromady sedm dětí z Ukrajiny.

Děti, ale také dospělí mají ve městě možnost jazykových kurzů. Pořádají se zejména na vybraných školách.

Autor: redakce