Dnes

  • Pátek 28. ledna 2022
  • Svátek má Otýlie

Ústecký kraj bude v rámci veřejné dražby prodávat zbytný majetek

06. 12. 2021

zdroj fota: ilustrační snímek (pixabay.com)

Ústecký kraj představuje objekty a nemovitosti, které budou nabízeny k prodeji v rámci veřejné dražby majetku 7. prosince 2021. Mezi nabízenými nemovitostmi jsou areály bývalých hraničních přechodů, zdravotnických zařízení či pozemek určený k plnění funkcí lesa.

Veřejné dražby majetku Ústeckého kraje probíhají několikrát do roka. Kraj v nich nabízí oficiální cestou k prodeji svůj zbytný nemovitý majetek. „K péči řádného hospodáře, kterou nám, voleným zástupcům, ukládá zákon, patří také hospodárné a účelné nakládání s majetkem kraje. Kraj je, se svými příspěvkovými organizacemi, které s většinou jeho nemovitého majetku hospodaří, živým organizmem a logicky tak občas dochází k tomu, že se nějaká nemovitost stává zbytnou a dál ji vlastnit by nebylo ani hospodárné, ani účelné,“ vyjádřil se k dražbám radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger.

„Aby byl proces zbavení se takového majetku co nejtransparentnější a ekonomicky nejvýhodnější, pořádáme cca jednou čtvrtletně veřejné dobrovolné dražby, v nichž si zájemci mohou od kraje zbytné nemovitosti odkoupit,“ řekl Tomáš Rieger.

V závěru roku, dne 7. prosince 2021, bude v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje (4. patro, č. d. 460) probíhat veřejná dražba areálu bývalé celnice v Rumburku – Horním Jindřichově, areálu bývalé celnice v Jiříkově, areálu bývalého hraničního přechodu Mníšek v Nové Vsi v Horách, budovy polikliniky v Rumburku, pozemku č. 899/3 v Údlicích a Pavilonu II. Lužické nemocnice v Rumburku – V Podhájí.

Areál bývalé celnice v Rumburku – Horním Jindřichově se nachází na tehdejším hraničním přechodu se Spolkovou republikou Německo. Je tvořený několika objekty a rozdělený průběžnou veřejnou komunikací. Budovy jsou zpravidla zděné, obdélníkového tvaru, nejsou podsklepené a mají jedno nebo dvě nadzemní podlaží o celkové užitné ploše cca 3200 metrů čtverečních. K budovám náleží také pozemky o celkové výměře 68 503 metrů čtverečních. Dražba tohoto objektu začne v 8:30 hodin.

Autor: redakce