Dnes

  • Pondělí 28. listopadu 2022
  • Svátek má René

Účelovka děčínského kandidáta ANO? Skalický změnil adresu na poslední chvíli, bydlí u stranické kolegyně

21. 09. 2022

zdroj fota: facebookový profil politika

Děčínským zastupitelům je trnem v oku pětka na kandidátce hnutí ANO Jan Skalický, a podle všeho oprávněně. Důvodem je totiž jeho trvalé bydliště. Na kandidátce má uvedenou trvalou adresu Prahu Hlubočepy, nicméně od srpna si změnil bydliště na děčínskou adresu. Zastupitelé tento krok považují za zcela účelový a odkazují se na výnos Ústavního soudu. Navíc upozorňují, že uvedená adresa je shodná s adresou jeho stranické kolegyně.

Zastupitelé města Děčín požadují vyškrtnutí Skalického ze seznamu voličů, což vyplývá z emailu, který má redakce k dispozici. „Pan Skalický je občanem našeho města toliko formálně, a to až od srpna letošního roku a na kandidátní listině má napsáno jako trvalé bydliště Prahu Hlubočepy. Jako místo trvalého pobytu si pan Skalický v srpnu zvolil adresu na území našeho města (Kladenská 315/13, Děčín III – Staré Město, 40502 Děčín), a to v bytě patřící člence zastupitelstva a Rady města Děčína paní Jitce Flachsové, spolukandidátce pana Skalického na kandidátní listině politické strany ANO 2011,“ stěžuje si zastupitel Jaroslav Hrouda primátorovi města a odkazuje k judikatuře českých soudů.

„S ohledem na důvodné pochybnosti o účelovosti takovéhoto kroku, neexistujících materiálních náležitostech vztahu občana k městu, což dle judikatury českých soudů mohou být kroky jako vyzvedávání pošty, prokazatelný pobyt na adrese atp. tak se domnívám, že jde o účelovou změnu trvalého pobytu související s volbami, která může s ohledem na kandidaturu pana Skalického a značné pravděpodobnosti jeho zvolení, ohrozit regulérnost výsledku voleb,“ upozorňuje.

Skalický na dotaz redakce Naseustecko.cz uvedl, že je s městem s pracovními a dalšími aktivitami spjat mnoho let, konkrétně od roku 2011. „Děčín je město, který je spjatý s mojí prací léta. Jsem v Děčíně notoricky známá osoba v souvislosti s plavbou, dopravou a s loděnicemi,“ řekl s tím, že debatu o adrese považuje za absurdní a považuje ji jako součást předvolební kampaně. Připustil ale zároveň, že trvalé bydliště v srpnu měnil, aby naplnil zákonné povinnosti. „Podstatné ale je, jestli v tom daném městě člověk žije, pracuje a to já naplňuji v různých ohledech tři až osm let,“ oponoval na kritiku oponentů. „Bydlel jsem ve služebním bytě Loděnice v Děčíně, ale to mě přeci nenutí tam mít trvalé bydliště,“ hájil se dál s tím, že řada lidí má trvalé bydliště někde jinde, než skutečně žije.

Obcházení volebního zákona

Ústavní soud svým rozhodnutím z května 2011 konstatoval, že: „Smyslem formální existence obce je, aby si její obyvatelé mohli sami spravovat své vlastní záležitosti. Činí tak prostřednictvím orgánů obce. Proto také oprávnění tyto orgány vytvářet je podmíněno faktickým poutem obyvatele – voliče k obci. O existenci tohoto pouta nesvědčí sama subjektivní vůle osoby v podobě zápisu mezi občany obce, ale musí být odpovídajícím způsobem objektivně vyjádřena. V situaci, kdy je trvalý pobyt rozhodujícím kritériem pro vznik aktivního i pasivního volebního práva do orgánů samosprávy obce, je třeba vzhledem k závažnosti možných dopadů pečlivě zkoumat i skutečnost, zda přihlášení nebylo zcela účelovým jednáním, jehož jediným cílem byl právě vznik aktivního volebního práva, tedy jednáním obcházejícím volební zákon.“ Stojí v rozhodnutí.

Pokud by se obavy zastupitelů potvrdily, může nicméně dojít i k odejmutí mandátu, v případě, že by Skalický byl zvolen.

Žádná novinka

Účelové stěhování obyvatel za účelem aktivního i pasivního volebního práva zná Ústecký kraj více než dobře. Stalo se tak v minulosti kupříkladu v Krupce, či ve Hřensku a volby se následně musely opakovat.

Autor: redakce