Revoluce roku 1848 měla pro obyvatele Ústí nad Labem faktické dopady na společenské uspořádání. Jako reálný výsledek byl pád metternichovského systému, po němž došlo ke zrušení poddanství.