Ředitelství vodních cest si na konci března zadalo u Ústavu stavební ekonomiky a řízení na stavební fakultě v Brně aktualizaci finanční a ekonomické analýzy vybraných vodních staveb, jejíž součástí je i plavební stupeň Děčín.