Po nátlaku Adolfa Hitlera na evropské mocnosti na Mnichovské konferenci se desátého října do města dostavili jednotky německého wehrmachtu a sudetoněmeckého Freikorpsu. Po příchodu vojenských jednotek začalo zatýkání politicky zainteresovaných Čechů a antifašistů.