Ústecký kraj - Krajskému radnímu pro oblast majetku a investic Tomáši Riegerovi (ODS) připadl...