Soutěžní porota z předložených portfolií vybere tři týmy, které vyzve k předložení návrhů ideově technologického řešení expozice. Posledním dnem na podání výzvy je 24. února do 12:00.