Pavel Raška vede katedru geografie v Ústí nad Labem, která se před nedávnem přestěhovala do nových prostorů v rámci dostavby Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.