V centru tří severočeských měst – Ústí na Labem, Litoměřicích a Děčíně, instalují Lesy ČR výstavní panely s informacemi o obnově porostů i lesních cest a zadržování vody v krajině.