Psal se rok 1856 a v Ústí nad Labem byly položeny základy podniku, který přetrval až dodnes. U jeho zrodu stáli němečtí obyvatelé a jeho název do češtiny se změnil až postupem času.