Se srovnáním cen bytů přišla společnost FérMakléři.cz. Výsledky analýzy ukázal na další cen bytů v České republice. Ten není rovnoměrný na celém území, ale výrazně se liší.