Dnes

  • Neděle 28. listopadu 2021
  • Svátek má René

Strana zelených nenabízí jen řešení klimatické změny. „Včera bylo pozdě,“ říká Lenka Simerská

08. 10. 2021

zdroj fota: archiv Lenky Simerské

Ústecký kraj – Do velkých televizních debat se Strana zelených neprobojovala, vsadila tak v posledních dnech na online prostředí a přímé setkávání s lidmi. Lídryně kandidátky v Ústeckém kraji Lenka Simerská vypíchla důležité body, které obsahuje program politicky nejsilnějšího ekologického hnutí v Česku.

Na co se bude zaměřovala Strana zelených v poslední části kampaně?

Snažili se představit naše témata, být na ulicích, mluvit s lidmi a prezentovat na sociálních sítích naše řešení. Mám velkou čest vést do voleb kandidátku plnou skvělých lidí a odborníků v řadě klíčových oborů. Takže chci, aby je voliči a voličky znali, než se rozhodnou. Hrajeme ale s hendikepem, protože nemůžeme oslnit velkoplošnou inzercí ani se nemůžeme vyjádřit ve velkých televizních debatách. Není to správné, protože Česká televize nám potenciál naměřila vysoký. Pak ale čáru udělala nesmyslně mezi námi a komunisty. Snažíme se tedy toto všechno vyvažovat v online prostoru a v kontaktu s lidmi.

Co zatím berete jako hlavní volební témata?

Do voleb jdeme s dvěma hlavními tématy. Je to řešení klimatické krize a postavení žen v české společnosti. Ono to úzce souvisí, protože právě ženy jsou vnímavější k otázkám životního prostředí, ale jsou u nás žalostně málo zastoupené v rozhodovacích pozicích.

Kromě těchto dvou témat, máme komplexní program, který byl oceněn řadou odborných společností, například za vzdělávání, protikorupční program nebo postoj k Evropské Unii.

Která témata vám jako straně naopak ve veřejném prostoru chybí?

Neřeší se klimatická krize. Stále se odsouvá za zdánlivě „důležitější“ problémy a úroveň debaty je daleko za jinými zeměmi. Zatímco jinde už diskutují jednotlivá řešení, u nás se spíš všichni, kdo jsou u moci, předhánějí, kdo slíbí udělat méně. Ale ono to nepočká, včera bylo pozdě. A to ví každý, kdo se trochu dívá kolem sebe. Nic není jako dřív, voda ve studních, extrémní výkyvy počasí, úbytek hmyzu a ptáků, stav lesů, našeho zdraví a mohla bych pokračovat. Chybí mi inteligentní informovaná debata za účasti skutečných odborníků ze všech oblastí od ekologie, přes technologie až po trh práce, vzdělávání a sociální otázky.

Co jasného a srozumitelného nabízí Zelení?

ČTĚTE TAKÉ
Riziko výsledků voleb. „Vláda ČR se musí věnovat sociálním problémům v našem kraji,“ upozornila Lenka Simerská ze Strany zelených

Změna klimatu je nejzávažnější problém současnosti a Česko musí v jeho řešení zásadně přidat. Je to nejen náš závazek budoucím generacím, ale také obrovská příležitost pro dnešek. Modernizace průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, odpadového hospodářství a dalších důležitých odvětví přinese nová pracovní místa, zvýší kvalitu života a umožní ze změn profitovat i obyčejným lidem, kteří na transformaci nesmí doplatit. Říkáme, že uhlí už má zůstat pod zemí a náš kraj se má chopit příležitosti a využít miliardy z EU na transformaci a modernizaci. Když sečteme chytrost a šikovnost našich lidí, skvělou tradici našeho průmyslu a evropské peníze, je to obrovská šance. Montovna a levná práce nás nikam neposune, naopak. Nabízíme moderní program k tomu, aby ekonomika byla postavená na nových zelených základech.

S jakým volebním výsledkem byste byla spokojená?

Jakýkoli výsledek vyšší, než ten předchozí by byl úspěch. Česká společnost je teď ale v takové konstelaci, že nečekám zázraky, co se týče našeho volebního výsledku. Probíhá volba „proti“ a ne svoboda „pro“ určité myšlenky, lidi, názory. Pokud nám ale voliči a voličky i tak dají najevo, že jsme pro ně relevantní a shodují se s našimi názory a prací, budeme pokračovat a přinášet dál do společnosti expertízu a diskuzi. Máme zastupitele, starosty, lidi v krajských volených orgánech, a senátory, a to vše ještě i ženském rodě. Taky fungujeme jako zdroj a partner i v řadě koalic.

Velmi diskutovaným tématem je Klimatická spravedlnost. Jak ji vnímáte Vy osobně?

Poslední dvě století jsme jako civilizace rostli a spotřebovávali planetu, hlavně k výrobě energie z fosilních zásob. Teď se planeta přehřívá, blahobyt je ohrožen a ekonomický růst za těch starých podmínek už není možný. Tvoří se obrovské sociální rozdíly, jak u nás, tak globálně a není to zkrátka udržitelné. Pokud chceme rozvrat klimatu zastavit, potřebujeme rychle udělat obrat. Mladá generace stávkuje, vymýšlí projekty na vyčištění oceánu od plastů, dokonce máme nový psychologický termín „environmentální žal“ a my jim přece nemůžeme vzkázat – děti ještě nějaký rok počkejte, my si ještě užijeme výdobytků staré doby, spálíme pár set dalších hektarů uhlí, a pak se možná zamyslíme, jak to dělat jinak. Jsou tu technologie, inovace, nové poznatky a my to všechno musíme teď rychle zapojit a dát dětem naději a planetu, kde se bude dát žít.

Co je potřeba změnit ve vztahu k ŽP v zákonodárné rovině?

ČTĚTE TAKÉ
Alianci pro budoucnost vede pedagog Richard Matiašek: „náš kraj je roky drancován, kapitál se k nám nevrací“

Je toho celá řada. Chceme provést reformu České inspekce životního prostředí tak, aby to byl opět respektovaný úřad, který dokáže řešit ekologické havárie, znečišťování prostředí, hospodaření s půdou a další závažné porušování zákonů, jako jsou otravy dravých ptáků. Taky chceme zpřísnit zákony týkající se ekologické újmy i pravidla pro nakládání s chemikáliemi a důsledně je vymáhat — už žádná otrávená Bečva! Zpřísníme legislativu chránící povrchové i podzemní zdroje vody. V našem kraji usilujeme o vyhlášení Krušných hor chráněnou krajinnou oblastí.

Skládkování využitelného odpadu je potřeba ukončit a navrhujeme rok 2026. Pro odpadový zákon a zákon o obalech navrhujeme novelu tak, aby umožnily předcházení vzniku odpadu, zavedeme zálohování obalů a stanovení hierarchické kaskády efektivní recyklace využitelných materiálů, včetně jejich použití ve stavebnictví a energetice. Zavedeme zálohování PET lahví a hliníkových plechovek. Odmítáme plány na výstavbu nových spaloven nad rámec rozšíření kapacity těch existujících. Současně s tím musí jít výzkum technologií na materiálové využití odpadů. Pokud někdo bude chtít dál vyrábět nerecyklovatelné plastové výrobky a obaly, bude muset platit tzv. plastovou daň. A bylo by toho ještě víc, náš program je po této stránce opravdu propracovaný a čerpá ze třicetileté zkušeností.

Na jaká témata se zaměřujete Vy osobně?

Mým velkým tématem je odměňování a konkrétně velký propad mezi průměrnými příjmy žen a mužů. Ženy u nás vydělávají méně a jsme v tom dlouhodobě mezi nejhoršími v EU. Další mojí oblastí je trh práce a sociální a rodinná politika. A pak všechna tak zvaně ženská témata, i když to jsou věci související se stavem celé společnosti, jako je násilí na ženách a porodnictví. Díky tomu, že těžím ze sociologického vzdělání, vidím ráda věci v souvislostech a s přesahy.

Co nejvíce trápí Ústecký kraj? Zkuste nabídnout řešení jednoho problému ve stručném podání.

ČTĚTE TAKÉ
Voličům „voní“ program Přísahy a SPOLU. Pokles preferencí nezastavila koalice Pirátů a STAN

V našem kraji vidím dva zásadní problémy. Prvním je poničené životní prostředí. Těžba hnědého uhlí devastuje krajinu a má dopad na zdraví nás všech, i když nežijeme přímo nad lomem. K tomu se přidává špatná kvalita ovzduší v místech, kde se těží a kde je chemický průmysl. Máme nejkratší délku dožití z celého Česka, a to není náhoda. Druhým závažným problémem je sociální propad velkého počtu lidí. Vyloučené lokality ale nepatří do 21. století do středu Evropy! To je potřeba řešit systematickou sociální prací v terénu a integrací zpět do fungující společnosti. Proto je taky potřeba, aby v regionu zůstávali mladí vzdělaní lidé a našli tu zajímavé pracovní příležitosti. Ústecký kraj má špatnou pověst, přitom je tu ale spousta úžasných pracovitých lidí a kulturní i přírodní perly, které stačí jen objevit. Věřím, že nepromeškáme příležitost a dokážeme teď obrátit kartu.

Autor: Jiří Šlaj