Dnes

  • Čtvrtek 19. ledna 2023
  • Svátek má Doubravka

Starosta nabízí rozvoj, obyvatelé se bojí dopadů. Silnice pro kamiony štěpí Úštěcko

15. 03. 2021

wiki

Úštěk a jeho místní části obývá přibližně 3 000 obyvatel. I přes jeho maloměstskou idylku a klid se do Úštěku sjíždí v odpoledních hodinách spoustu rodin na nákupy, návštěvu historického náměstí a na výlety po okolní přírodě. V sousedství se mimo jiné nachází cenná ekologická rezervace Na Černčí. Výstavba nové silnice první třídy by podle místních obyvatel mohla dosavadní chod města jakož i přírodu ohrozit.

Již před několika týdny vypsalo Ředitelství silnic a dálnic konkurz na návrhy silnice první třídy, tzv. I/9 Liběchov – Dubá. Firma Pudis a.s., která konkurz vyhrála, nastínila čtyři varianty tras, a to: Varianta Úštěk 1, Úštěk 2, Dubá 1 a Dubá 2. Kudy přesně ale trasa povede, není stále známo. V zasažených oblastech se objevil veliký nesouhlas ze stran obyvatel. Nejvíce se ozývají občané Rašovic, proto byl starostou Janem Mazínem zřízen dotazník, ve kterém jsou navrženy jen tři trasy. První dvě varianty tras údajně připravuje sám starosta, třetí varianta je čerpána z připravených podkladů pro Ředitelství silnic a dálnic. Občané tak mohou hlasovat o tom, jaká varianta by byla podle nich nejlepší. Možnost: nesouhlasím ani s jednou variantou, chybí. Podle starosty i obyvatel je tato možnost schovaná v kolonce “jiný návrh”.

Pro nebo proti?
Pro server Hlídací Pes starosta uvedl, že podpoří nesouhlas občanů a odešle projektantům stanoviska variant, které v rámci osadního výboru domluví. V dopise adresovanému občanům je ale zřejmé, že starosta by byl pro vystavění silnice: „Pro celý region by silnice měla velký význam. Změnila by pracovní možnosti obyvatel okolních obcí od Drahobuzi po Sukorady směrem k Úštěku až po Blíževedly. Určitě by změnila také hodnotu nemovitostí, které znalci posuzují dle daných kritérií, jimiž je i dopravní spojení. Je také otázkou, zda by se podařilo s Ústeckým krajem domluvit a prosadit vybudování silnice III. třídy mezi Tetčiněvsí a Kalovicemi s napojením na tuto komunikaci. Tím by nabyla přeložka silnice zásadní význam i pro Úštěk a všechny obce na severu správního území města.“ Podle občanů je tento krok naprosto zbytečný. Cena nemovitostí se dle majitelů neodvíjí od přístupnosti, nýbrž od blízkosti přírody a klidu v obci. Co se týče pracovních možností občanů, podle statistiky jsou občané a majitelé chat v poměru 1:1, tudíž se tento důvod zdá téměř vymyšlený.

Nesouhlas ze stran občanů. 
Občané se brání všemi možnými způsoby. Byl zřízen informační portál Spoluprokrajinu.medium.com, kde se celá problematika rozebírá. Poukazuje se zde na kroky starosty i na fakta, proč občané silnici nechtějí. Nechybí ani petice, kterou občané hojně podepisují. Ve Facebookové skupině NECHCEME silnici I. třídy u Blíževedel se občané vyjadřují jasně proti. „
Mezi dvěma silnicemi I třídy stavět třetí? Máme plné zuby těch stávajících…“, „Nám by měla vést cca 500m od domu, přes úrodná pole, les, v těsné blízkosti  zahrad, okolo našeho zdroje pitné vody! Také děláme co můžeme, snad se nám všem společně povede zvrátit tento nesmysl.“ stěžují si občané ve facebookové skupině. 

Jaká trasa se nakonec zvolí záleží na výsledcích dotazníku, který by se měl odevzdávat do 17. března. Vedení města a osadní výbor, který je složený ze čtyř občanů osad, budou opět projednávat problematiku na schůzi, do této doby chtějí občané sesbírat co nejvíce podpisů v petici. Zamezení výstavby silnice první třídy by byl veliký úspěch jak pro obyvatele, tak pro okolní přírodu a ovzduší.

 

Autor: