Dnes

  • Pondělí 28. listopadu 2022
  • Svátek má René

Pedagogové o prázdninách nezaháleli. Ústecký kraj pro ně připravil Letní školy

13. 09. 2022

zdroj fota: oficiální web Ústeckého kraje
Ústecký kraj Pátým rokem se pedagogové z Ústeckého kraje vzdělávali na Letních školách, pořádaných v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK, který je financovaný z prostředků Evropské unie. Pro 163 učitelů byl připravený bohatý program plný přednášek, workshopů a seminářů. V rámci jednoho týdne byly uspořádány čtyři Letní školy se zaměřením na matematiku, český jazyk, digitální gramotnost a polytechniku.
Na Letní škole čtenářské gramotnosti byl pro pedagogy připraven workshop na téma Správné nastavení hlasu od Kláry Smolíkové či Psychohygiena od Martina Sedláčka. Zájem o program na letní škole čtenářské gramotnosti projevila také radní pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková, která výuku navštívila. S pedagogy diskutovala nad aktuálními problémy v oblasti vzdělávání.
Na Letní škole polytechniky, která je společnou akcí učitelů biologie, fyziky a chemie, byly pro účastníky připravené jak zajímavé přednášky, tak workshopy na různá oborová témata – od rétoriky pro učitele, přes morfologii pijavic, využití optiky ve fyzikálních pokusech či praktické ukázky chemických pokusů vhodných pro jednotlivé stupně vzdělávání až po nové poznatky z oblasti využití vizualizace očních pohybů žáků.
Letní škola matematické gramotnosti zaujala pedagogy řadou seminářů, které byly zaměřeny například na formativní hodnocení a jeho uplatnění v matematické gramotnosti, hry pro rozvoj matematického a logického myšlení.
Letní škola digitální gramotnosti byla zaměřena na informatické myšlení, novou informatiku podle revize rámcových vzdělávacích programů, digitální technologie a IT projekty. Významná část byla věnována tématu Hrozby a rizika internetové komunikace od odborníka Reného Szotkowskiho, který se věnuje projektu E-Bezpečí.
Projekt je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání a gramotností nejen pro pedagogické pracovníky, ale také pro žáky mateřských, základních a středních škol. Kromě Letních škol se mohou zájemci, zejména z řad škol a jejich pedagogických pracovníků, ale i odborná veřejnost, v následujícím období účastnit například Veletrhu vzdělávání, Odborných metodických skupin, Zimních škol či dalších seminářů a aktivit.
Autor: redakce