Dnes

  • Sobota 25. září 2021
  • Svátek má Zlata

Narodil se v budově, které teď šéfuje. Rektor UJEP Martin Balej by život v Ústí nevyměnil

06. 09. 2021

zdroj fota: archiv Martina Baleje

Ústí nad Labem – Osud tomu tak chtěl, že první okamžiky Martina Baleje se udály v budově, která je součástí univerzitního areálu. Bývalý areál nemocnice byl postupně přestavěn na Kampus, který je centrem dění ústecké univerzity. Martin Balej z pozice rektora na celou proměnu dohlížel. Těší ho, že jsou studenti stále na svou alma mater pyšní, a plánuje, co bude dělat po nevyhnutelném konci ve své funkci, do které už nemůže znovu kandidovat.

 Původním vzděláním jste geograf. Lze něco z toho uplatnit i ve funkci rektora UJEP?

Geografie propojuje poznatky ze sociální (společenskovědní) oblasti s fyzickou geografií (tj. geologií, geomorfologií, hydrologií, klimatologií, pedologií a dalšími složkami krajiny), zjednodušeně řečeno propojuje přírodu s člověkem, a to mimo jiné s pomocí tzv. geografických informačních systémů. Geografie hledá udržitelnou rovnováhu mezi záměry člověka v krajině, mezi potenciálem a únosností krajiny. Jaká lepší průprava pro rektora, zejména ještě z Ústeckého kraje, může být?

Jak se promítá geografické myšlení do „normálního“ života?

Jako geograf se snažíte spojovat věci mezi sebou, dívat se na ně z nadhledu času i prostoru, a to s největší mírou objektivity. Neuvažujete v řádu volebního období jako většina politiků, ale v dlouhodobém měřítku. V „normálním“ životě, vztaženo například na aktuální téma řešené v našem městě, tak pro mě není favoritem ani sport, ani kultura. Obojí, v dobré kvalitě, totiž potřebujeme nejen na UJEP, ale také v Ústí. Klíčové je, aby podpora obou oblastí byla dlouhodobá a předvídatelná, aby byly známy priority a krátkodobé i dlouhodobé cíle.

UJEP se za poslední roky změnila k nepoznání. Co považujete za největší úspěch?

Jsem rád, že nejen Ústečané vidí posun naší univerzity. Je to výsledek obětavé práce řady lidí. Těší mě, že slyším, jak jsou nejen pracovníci, ale i studenti, pyšní na svoji univerzitu, že se hrdě hlásí ke své alma mater. To je pro mě ten největší úspěch, a dokonce ho stavím výše i nad radost při stříhání pásek u příležitosti otevírání nově vybudovaných prostor nebo z nové akreditace užitečného studijního programu.

Směřuje univerzita stále více k propojení teorie a praxe?

ČTĚTE TAKÉ
UJEP představil zázračnou rostlinu, z půdy vysaje i naftu. Zájem má NATO

Univerzita chce sehrát významnou a nezastupitelnou roli při transformaci Ústeckého kraje z uhelného na kreativní. Chceme pomoci zamezit negativním dopadům transformace ekonomiky, která se neodvratně blíží. Operační program Spravedlivá transformace je jeden z evropských fondů, který je dobré komplexně propojit s dalšími zdroji z EU a velmi efektivně a systémově, společně s klíčovými regionálními partnery, je využít. Již nyní máme za sebou desítky diskusí s hlavními aktéry jak v regionu, tak i mimo něj, a na stole je desítka hlavních strategických projektových záměrů. Z nich univerzita vede 2 záměry (ve výši více než 2 mld. korun) a hodlá participovat na dalších čtyřech.

Dříve byla výkladní skříní Pedagogická fakulta. Čím se lze pochlubit dnes?

Všemi našimi osmi fakultami, přibližně 1100 zaměstnanci a téměř 9 000 studenty. Mimoto ještě před covidem navštěvovalo úžasných 1 000 účastníků Univerzitu 3. věku. Je toho mnoho, co se u nás na univerzitě děje, a nechci na nikoho zapomenout. Ve zkratce: PF po prodeji budovy Hoření městu a rekonstrukci budovy v České mládeži bude konečně pohromadě, rozvíjí koordinaci odborné pomoci ZŠ a SŠ v kraji v řadě témat; FF a FUD jsou dominantní v uskutečňování tzv. 3. role univerzity, mají mezinárodní dosah a významnou tvůrčí činnost; FŽP s PřF se věnují výzkumu v oblastech nanotechnologie, chemie, biochemie, rekultivace; technická fakulta, FSI, se zase zaměřuje na využití vodíku, staví se pro ni v kampusu nová budova; FSE, naše ekonomická fakulta, rozjíždí nové doktorské obory a  zdravotnická fakulta (FZS) zažívá historický obrovský rozvoj jak v nových oborech, tak co se týká jejího vybavení. Stavíme pro ni také novou budovu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Jaké hlavní úkoly stojí v dalším rozvoji univerzity?

Klíčové pro naši univerzitu bude efektivní a hlavně sdílené využití všech rekonstruovaných a nově vybudovaných prostor, včetně přístrojového vybavení. Musíme vytvořit lákavé prostředí pro získávání nových šikovných lidí z řad našich nejlepších absolventů doktorského studia, dále odjinud z Česka, ale zejména také ze zahraničí.

Jak Vy osobně vnímáte Ústí nad Labem? Chtěl byste žít jinde?

ČTĚTE TAKÉ
Kraj vsází na zlepšováky. Centrum inovací má nový domov, navigovat vás bude robotka Rubby Pepper

Narodil jsem se v budově A, dnes vlastně v kampusu. Bydlím v panelovém domě v Doběticích a jsem v této ústecké čtvrti spokojen. Obě děti jsou žáky víceletého gymnázia a manželka pracuje na základní škole na Skřivánku. Včetně kroužků, které děti navštěvují, mám pocit, že jsou zde všichni spokojení. To je moje osobní vnímání Ústí, které mě vede k přesvědčení, jež si dovolím říci, že obraz Ústí možná sami někdy malujeme horší, než ve skutečnosti je. Poznal jsem v Ústí spoustu skvělých lidí, kteří dělají vynikající práci. Rozhodně tak o stěhování nepřemýšlím.

Často se říká, že Ústí je město s krásným okolím. Nemělo by Ústí chytit šanci za pačesy a podobně jako v Ostravě se přihlásit ke své industriální minulosti (muzea, galerie)?

Určitě. Právě tomuto tématu se věnuje i skupina našich vědců v projektu „Smart City – Smart Region – Smart Community“ s cílem zjistit, jak využít průmyslové dědictví v našem kraji a překonat zažitý stereotyp průmyslem poškozeného kraje. Pevně doufám, že se nám tady na severu podaří dobře zacílit právě ony zmíněné finanční prostředky z evropských fondů, které k takovému posunu napomohou. Doufám, že nic nebude „odkloněno“ a že klíčové subjekty najdou společnou řeč, včetně vládnoucích politiků ve městech a na kraji. Věřím v to, že se situace v kraji začne postupně měnit.

Jste nejdéle působícím rektorem UJEP. Končíte sedmý rok ve funkci rektora a podle zákona tak již nebudete moci kandidovat do dalšího, tedy třetího období. Už víte, co budete dělat poté?

Tato otázka mě, samozřejmě, s postupem času zaměstnává čím dal tím více. Rád bych svoji zkušenost využil pro potřeby Ústečanů a v tomto smyslu považuji za nezbytné, aby z našeho kraje zněl do Prahy konečně jasný a silný hlas k tématům, která nás tady trápí a kterým podle mě Praha často zcela nerozumí.

Co rád děláte ve volném čase?

ČTĚTE TAKÉ
Letní školy v covidovém formátu. Organizátoři se přizpůsobili, chválí si nové přístupy

Nejraději ze všeho svléknu oblek, zaměním ho za montérky a na chatě sekám trávu, štípu dříví. Rád si večer potom s rodinou opeču buřty a k tomu si otevřu pivo. Pak rozjímám pohledem na naše krásné České středohoří a snažím se rozdýchat další porážku od svého syna v šipkách. Neznám nic lepšího (smích).

Autor: Jiří Šlaj