Dnes

  • Středa 29. června 2022
  • Svátek má Petr a Pavel

Na kolik vyjde jez v Děčíně? ŘVC aktualizovalo ceny a poslalo ministru Kupkovi

19. 05. 2022

Studie

Ředitelství vodních cest si na konci března zadalo u Ústavu stavební ekonomiky a řízení na stavební fakultě v Brně aktualizaci finanční a ekonomické analýzy vybraných vodních staveb, jejíž součástí je i plavební stupeň Děčín. Původní analýza totiž počítala s cenami z roku 2016, které jsou už dnes samozřejmě nereálné. Splavnost Labe projednával středeční Podvýbor pro dopravu Poslanecké sněmovny.

„Komplexní vyhodnocení ekonomické efektivnosti veřejných investic do rozvoje infrastruktury vodních cest vhodných pro nákladní vnitrozemskou dopravu v ČR“, jak se dokument nazývá má redakce NU k dispozici. U plavebního stupně Děčín se počítá se zahájením výstavby v roce 2027 a zahájením provozu v roce 2031. Jen za plány k projektu zaplatí investor 800 milionů korun a dalších 150 milionů spolkne výkup pozemků. Samotná výstavba pak vyjde na 5,5 miliard. Ke konečné ceně je však ještě potřeba přičíst další cca 1 miliardu za nepředvídatelné výdaje, případnou úpravu ceny a stavební dozor. Vodní dílo má podle údajů stavební fakulty vyjít na 7, 278 miliardy korun. V celkové ceně ještě chybí výstavba hydroelektrárny.

I tak ale projekt zůstává podle Analýzy Cost a Benefit (CBA) nadále rentabilní a jeho výhodnost se podle ředitele Ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů vzhledem k současné geopolitické situaci ještě zvyšuje. V doprovodném dopise, který zaslal spolu s analýzou ministru dopravy Martinu Kupkovi zmiňuje, že kromě tradičních surovin pro vodní přepravu se dosud nepočítalo s přepravou LNG a  nadrozměrných nákladů jako jsou části: rafinérií, elektráren, lodí, pivovarů aj., které není možno přemisťovat po silici a železnici. Tím se projekt ještě zhodnocuje. Ekonomické vnitřní výnosové procento (EER) bylo stanoveno na 6,56% a ekonomická čistá souhrnná hodnota na 1,847 miliardy. Je-li sazba vyšší než 5%, což v tomto případě je, doporučuje se projekt k realizaci.

Fojtů dále ministru připomíná že: „V původní kalkulaci CBA vůbec nefigurují náklady ani výnosy spojené s provozem vodních elektráren, ani přínosy z rekreační plavby, jejíž další zdroj lze v případě realizace projektu rovněž očekávat.“ Město Děčín přitom již dnes ve své energetické koncepci počítá s elektřinou z hydroelektrárny.

Česko-německou smlouvu o splavnění Labe, která má zajistit splavnost 345 dní v roce a hloubku minimálně 140 cm, ratifikovala již německá strana. V ČR zatím má smlouva kladné stanovisko vlády, odsouhlasil ji Senát i prezident a bod je zařazen na jednání Sněmovny.

Autor: Lukáš Veselý