Dnes

  • Čtvrtek 8. prosince 2022
  • Svátek má Květoslava

Medailon poslankyně Fialové: Život v ghettu, sociální politika nebo oblast elektroodpadů!

27. 01. 2021

fcb Fialová

Ústecký kraj – Dalším zákonodárcem, kterého si dnes představíme v rámci série medailonků stávajících poslanců a poslankyň je česká politička a odpadová hospodářka, od října 2017 poslankyně Eva Fialová. Na půdě Parlamentu se věnuje sociálním otázkám či životnímu prostředí. Do povědomí se zapsala především svým půlročním žitím v ústecké vyloučené lokalitě. Chtěla poznat tamější život z blízka, aby věděla, jakými palčivými problémy se v rámci legislativy zabývat.

Fialová, která byla zvolena do Poslanecké sněmovny ze čtvrtého místa kandidátky v ústeckém kraji jako nestraník za hnutí ANO,  je také od roku 2018 zastupitelka Ústí nad Labem. Do komunálních voleb však šla již hrdě jako členka hnutí ANO. V únoru 2020 pak rezignovala na svůj post v Radě. „Má práce pro město v žádném případě nekončí, ale z časových důvodů si už nemohu dovolit sedět na dvou židlích,“ vysvětlila Fialová na zasedání ústeckého zastupitelstva 24. února svoji rezignaci.

Problematika elektroodpadů

Poslankyně, která na sněmovní půdě figuruje ve Výboru pro životní prostřední a Výboru pro sociální politiku, zákonodárcům představila návrh, který výrazně ohrožuje fungování zhruba 180 recyklačních firem na zpracování elektroodpadu. Podle předloženého návrhu by jejich kontrolu měla místo státu dělat soukromá monopolní organizace. Taková soukromá organizace je ale aktuálně pouze jedna – Weeelabex. Je tedy riziko, že kontroly nebudou objektivní a nestranné, jako je tomu u kontrol prováděných nezávislými státními orgány, které musí postupovat podle správního a kontrolního řádu.

Tématem se následně také zabýval ÚOHS, který ve svém stanovisku mimo jiné napsal: „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) vnímá navržené znění některých ustanovení pozměňovacích návrhů k předmětným zákonům jako právní úpravu silně protisoutěžního charakteru. Dovolujeme si vyslovit obavu, že v případě přijetí daných ustanovení v navržené podobě může dojít k narušení soutěžního prostředí, a to nejen v České republice.“

Půlroční bydlení ve vyloučené lokalitě

Poslankyně se ale vryla do povědomí veřejnosti především tím, že se na půl roku přestěhovala do sociálně vyloučené lokality – do ústecké čtvrti Předlice. Prý aby lépe poznala, jak se tam skutečně žije.  „Život tady není moc jednoduchý,“ shrnuje své pocity. „Dennodenně tu vidíte problémy a jako jedinec s nimi nejste schopen nic udělat,“ uvedla ve Dvaceti minut Radiožurnálu v roce 2019. Podle svých slov ve vyloučené čtvrti si přidala jako rušivý element. Obyvatelé k ní přistupovali s nedůvěrou.

„Bojí se, že bych jim mohla znepříjemňovat život. Snažím se tak nepůsobit, chci problematiku poznat, vysvětlovat a hodně komunikovat,“ zdůrazňuje poslankyně. „Pořád ke mně ale přistupují s obezřetností a odstupem,“ uvedla po završení svého půlročního pobytu v listopadu 2019 v Radiožurnálu.

V důsledku své „stáže“ pak označila za nejožehavější problémy exekuce, zaměstnávání na černo a školství. Zaměstnání na černo se podle ní pohybuje kolem 60 procent mužské populace. K exekucím dodala, že se podle ní vyplatí více být na podpoře sociálních dávek.

V rámci legislativy pak představila návrh týkající se insolvencí a exekucí. Ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti a relevantním podvýborem konzultovala možnosti pravidel insolvencí a exekucí. Za zásadní považovala také oblast školství. „Aby děti měly lepší podmínky a nepotýkaly se se stejnými problémy jako jejich rodiče. Budu jednat s ministrem školství Plagou o zařazení pozice tzv. sociálního pedagoga do tabulkových míst. Ten bude pomáhat školám, jako je ta předlická, bude pracovat v terénu a bude spojením mezi školou, rodiči a dětmi,“ uvedla pro server iDnes.cz v roce 2019.

Schizofrenie poslanec – zastupitel

Mírnou vlnu kritiky také vyvolal schválený daňový balíček. Server Hlídacípes.org upozornil na kontroverznost mezi poslaneckou a komunální prací. Díky odhlasovanému daňovému balíčku, pro který ústecká poslankyně a zastupitelka hlasovala, město přišlo zhruba o 150 milionů ročně. Pro města i kraje to znamená razantní omezení investic i některých veřejných služeb.

Poslankyně poslední roky před odchodem do dolní komory Parlamentu pracovala na ústeckém magistrátu jako asistentka náměstka Pavla Dufka. Profesním zaměřením Fialové je ekologie a ochrana životního prostředí.

Autor: ps