Dnes

  • Pátek 25. června 2021
  • Svátek má Ivan

Mávnutím kouzelného proutku se z malé vesnice stal průmyslový gigant. Sázka na chemii v Ústí sklidila úspěch

05. 06. 2021

zdroj fota: Muzeum města Ústí nad Labem

Ústí n. L. – Psal se rok 1856 a v Ústí nad Labem byly položeny základy podniku, který přetrval až dodnes. U jeho zrodu stáli němečtí obyvatelé a jeho název do češtiny se změnil až postupem času. Dostatek vhodných surovin, voda a dobrá poloha předurčily město stát se průmyslovým lídrem rakouského mocnářství, který neměl konkurenci

Chemický průmysl plus elektřina se rovnalo ve druhé polovině devatenáctého století receptu na úspěch. Právě kombinace rozvíjení těchto odvětví společně s napojením na železnici umožnily Ústí nad Labem bouřlivý rozvoj průmyslu. Dne bychom mohli směle tvrdit, že v Ústí vsadili na progresivní technologie a suroviny.

Město zasazené do malebné krajiny Českého středohoří se pustilo na cestu modernizace ve smyslu slova té doby. Dobrá poloha blízko vodních zdrojů a dostatečná splavnost Labe bylo pro Ústí klíčová. Právě voda byla esencí při výrobě, kterou bylo potřeba na denodenní bázi. Důležitou roli hrálo i úspěšně se rozvíjející železniční spojení. To vedlo z Prahy přes Ústí do Děčína a pokračovalo do Drážďan. Vlakem se dalo později vozit suroviny i ústecko-teplickou drahou směrem do severočeského hnědouhelného revíru.

Sůl bez poplatku

Na dopravu navazovala surovinová základna. Nedaleká bohatá uhelná ložiska se brala z okraje hnědouhelné pánve. Především to však byla poloha blízko německých hranic s možností přísunu soli jako základní suroviny z poměrně blízko ležící pánve u Erfurtu. Zakladateli se podařilo získat povolení na bezcelní dovoz soli z této oblasti, což bylo jednou z nezbytných podmínek pro zahájení výroby.

Založení podniku bylo na bázi velké akciové společnosti. Vedle iniciátora chemika dr. Christiana Gustava Clemma patřili mezi zakladatele a hlavní majitele akcií jednak příslušníci starších šlechtických, český kapitál nebyl v podniku přítomen až do roku 1918.

Za deset let na vrchol

Rozsahu nových investic odpovídal sortimentu a celkovému postupnému růstu výroby. Po těžkých začátcích závislosti na bance Kredit-Anstalt po dobu téměř deseti let nastává období velkého rozvoje. Chemiččce trvalo pouhých deset let, než se prokousala po bok významných evropských podniků. Po deseti letech trvání patřil k nejvýznamnějším podnikům na evropském kontinentě, v rámci monarchie mocnářství neměl konkurenci.

V Ústí se tehdy vyráběla soda a kyselina sírová. Spolek byl prvním průmyslovým závodem Rakouska-Uherska, ve kterém byla založena vlastní laboratoř již v 70. letech 19. století. Jejím úkolem bylo jednak ověřování kvality surovin a výrobků, jednak vlastní výzkumná práce. Výsledkem byla řada výrobních zlepšení i vypracování původních výrobních postupů, které mohly být patentovány.

V létě 1901 navštívil Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem císař František Josef I. Pro tuto příležitost byl sestaven pamětní spis obsahující řadu velmi zajímavých údajů o tomto továrním komplexu a jeho vybavenosti. Ta byla na svou dobu nevídaná.

Více se čtenáři dozví v dalším díle věnovaném ústeckému chemickému průmyslu.

 

Autor: Jiří Šlaj