Dnes

  • Středa 5. října 2022
  • Svátek má Eliška

Máte jedinečnou šanci stát se tvůrcem nové expozice o Českém Švýcarsku. Ve hře je prestiž a finanční ohodnocení

14. 02. 2022

zdroj fota: Michael Guzi

Krásná LípaObecně prospěšná společnost České Švýcarsko vyhlásila ve spolupráci s Czechdesign a městem Krásná Lípa soutěžní workshop na novou podobu interaktivní expozice v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Soutěžní porota z předložených portfolií vybere tři týmy, které vyzve k předložení návrhů ideově technologického řešení expozice.

Posledním dnem na podání výzvy je 24. února do 12:00.

Co by mělo skrývat za dveřmi od nové expozice?

„Především jde o to návštěvníkům moderním způsobem zprostředkovat zážitky z návštěvy pomocí nevšedního vyprávění příběhů přírody, kulturní krajiny a lidí z destinace Českého Švýcarska. Společně s přesahem instalace do nejbližšího okolí Domu Českého Švýcarska a větším propojením expozice s informačním centrem by mělo dojít k posílení pozice města Krásná Lípa jako vstupní brány do celého regionu,“ uvádí oficiální text pořadatelů.

Průběh soutěže je orámován soutěžními workshopy, které mají parametry užší jednofázové projektové soutěže. Na základě portfólií se vyberou tři účastníci, kteří budou zpracovávat soutěžní návrhy a následně je také prezentovat před porotou.

Případné zájemce může zlákat a oslovit hodnota peněžních darů, které jsou stanoveny následujícím způsobem:

  1. cena: 100 000 Kč (a následná zakázka na dopracování studie)
  2. cena: 70 000 Kč
  3. cena: 50 000 Kč

K ceně bude připočteno případné DPH, je-li účastník v soutěži jeho plátcem.

Harmonogram soutěže

24.2. 2022 ve 12:00 lhůta pro podání žádostí o účast v soutěži.

7.3. 2022 první soutěžní workshop | prohlídka soutěžního místa a osobní schůzka zástupců zadavatele a organizátora se všemi vyzvanými týmy (osobní účast alespoň jedné osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži).

31.3. 2022 druhý soutěžní workshop | osobní prezentace jednotlivých konceptů soutěžních návrhů.

9.5. 2022 ve 12:00 termín odevzdání soutěžních návrhů.

12.5. 2022 třetí soutěžní workshop | osobní prezentace soutěžních návrhů a hodnotící zasedání poroty

Vyhlášení proběhne 31. května letošního roku. V průběhu celé soutěže se účastníci mohou obracet s dotazy na manažerku architektonických projektů Janu Čepkovou prostřednictvím e-mailu jana.cepkova@czechdesign.cz.

Více informací na https://www.czechdesign.cz/souteze/soutezni-workshop-interaktivni-expozice-ceske-svycarsko

Autor: Jiří Šlaj