Dnes

  • Čtvrtek 8. prosince 2022
  • Svátek má Květoslava

Litoměřice hledají zájemce do volebních komisí. Předseda si přijde na odměnu 3 tisíce

23. 11. 2022

zdroj fota: Město Litoměřice

Litoměřice – Prezidentské volby jsou za dveřmi a město Litoměřice hledá zájemce o členství v okrskové volební komisi (OVK) pro prezidentské klání, které se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (1. kolo) a případné 2. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Předseda, místopředseda, zapisovatel i člen si přijdou na finanční odměnu. 

Přihlášení neznamená automatické zařazení do komise. O zařazení do OVK budou jmenovaní žadatelé informováni telefonicky. Členem OVK může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK – 21. 12. 2022), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.

Povinností člena OVK je zúčastnit se prvního zasedání OVK (termín 1. zasedání OVK je 21. 12. 2022 v 15 hod. ve velkém sále Kulturního a konferenčního centra Litoměřice, Na Valech 2028), na kterém členové skládají slib a losují předsedu a místopředsedu OVK. V případě nedostavení se bez omluvy může být zájemce vyřazen.

Předsedové a místopředsedové mají povinnost zúčastnit se rovněž školení k volbám. Školení k volbám a školení ČSÚ k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování proběhne ve středu 4. ledna 2023 v 9.00 hodin, ve velkém sále KKC. Město upozorňuje i na odměny týkající se výkonu funkce okrskové volební komise. Předseda dostane 2200 korun a případně další tisícovku v případě konání druhého kola voleb. Místopředseda si přijde na 2100 Kč, zapisovatel na 2100 Kč. Pokud se bude konat druhé kolo připočte se k tomu další tisíci koruna. Člen si při na 1800 Kč a za druhé kol si přičte 700 korun.

Účastníci se podle informací města mohou hlásit v některé z okrskových volebních komisí města do 14. 12. 2022,.

Autor: redakce