Dnes

  • Čtvrtek 19. ledna 2023
  • Svátek má Doubravka

Krejzova interpelace budí rozruch v Českém-Švýcarsku. Ministr potvrdil, že znovuotevření soutěsek je nejisté

18. 01. 2021

soutesky.cz

Velký ohlas sklidilo zveřejnění odpovědi na interpelaci poslance za Ústecký kraj a lídra trojkoalice SPOLU Karla Krejzy. Ten se dotazoval ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) na pravděpodobnost uzavření turisticky atraktivní Divoké a Edmundovy soutěsky. Ministr připustil, že není jisté, zda se stávající uzavření přístupových cest neprotáhne z dočasně plánovaného března na neurčito. To by podle Krejzy poškodilo jak rozpočet obce Hřensko, tak příjmy podnikatelů navázaných na cestovního ruch.

Krejza ve svém příspěvku uvedl, že chápe, že současný, pro turisty nebezpečný stav kvůli možnému pádu stromů, je zaviněn řáděním kůrovce, nicméně ptá se, zda Správa Národního parku musela nechat dojít situaci tak daleko, že je ohrožena podnikatelská sféra oblasti a příjmy obce Hřensko, na jejímž území se Soutěsky nachází.

„ Edmundova a Divoká soutěska – oblíbená turistická destinace, kterou za posledních pět let navštívilo přes 1,5 milionu lidí, je v tuto chvíli kvůli vysokému bezpečnostnímu riziku uzavřena. Teď by to však ani tolik nevadilo, jelikož není sezóna, ale jak mi odpověděl ministr životního prostředí Brabec v interpelaci – v podstatě není jisté, zda se uzavírka neprotáhne na neurčito. Jedná se, monitoruje se, uvidí se. Co však ministr řekl s určitostí – osvědčené nástroje selhávají,“ uvedl Krejza v příspěvku.

Narážel tím na přiznání ministra Brabce, kterého se mu dostalo v odpovědi na interpelaci. „Doposud dlouhodobě prováděný postup – Odstraňování jednotlivých, vizuálně prokazatelně rizikových stromů, se jevil na základě odborných podkladů, ještě na podzim roku 2020, jako udržitelný i pro nadcházející období… Nicméně inventarizační výzkum provedený v listopadu 2020 přinesl nové poznatky. Z aktuálně získaných informací vyplývá, že míra rizika pro návštěvníky této lokality značně a skokově narostla. Na základě těchto nových skutečností se Správa společně s obcí Hřensko dohodla na okamžitém, nicméně v tuto chvíli stále dočasném uzavření všech přístupových cest do soutěsek Kamenice,“ odpověděl poslanci ministr s poukazem, že nechce v tuto chvíli předjímat další vývoj.

Zásah možný, ale…

Kůrovcová kalamita na území Národní parku České Švýcarsko se táhne od extrémního sucha v roce 2015, což způsobilo masivní odumírání smrků v letech následujících. Smrk vinou špatné skladby dřevin patří mezi nejhojněji zastoupený druh stromu v Českém Švýcarsku. Park se hájí, že nemůže přistoupit k masivnějším sanacím v oblastech přilehlých k soutěskám, protože je zahrnul do tzv. přírodních zón, které jsou bezzásahové odkázané na vlastní vývoj, ať už je jakýkoli. Podle ministra nicméně i v zóně přírodní lze za určitých podmínek realizovat některé činnosti, jako např. opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků na turistických trasách, které ovšem musí být v souladu s ochranným režimem, který vyplývá jak z národní, tak evropské legislativy. „Takováto opatření jsou ze strany Správy v lokalitě soutěsek Kamenice dlouhodobě prováděna. Na základě nových poznatků známých jak Správě, tak ministerstvu, jen velmi krátkou dobu, není v tuto chvíli možné předjímat další postup v dotčené lokalitě,“ uvádí.

Člověk na prvním místě

Krejza se obává, že případné uzavření soutěsek postihne celý turistický segment. „Nikoho nezajímá, že poblíž žije člověk, rodiny, které jsou odkázány na příjmy z těchto turisticky významných oblastí. Budou podnikatelé čekat, až stromy volně popadají, až jejich dřevo zetlí? Zvláště v této době, kdy je podvázán příliv zahraničních turistů do ČR, považuji kladení, resp. neodstranění přírodních překážek, které omezí příjmy z podnikání z už tak zdecimovaného cestovního ruchu za necitlivé a neomalené,“ uvedl poslanec.

Ministerstvo v tuto chvíli nemá, a ani nemusí mít zpracovanou analýzu dopadů celkového uzavření Soutěsek na tamní cestovní ruch. Jisté však je, že příjmy z provozování lodní přepravy v Soutěskách tvoří významnou část rozpočtu obce Hřensko. Podle údajů z ministerstva se jedná o 15-20 milionů ročně.

Autor: