Dnes

  • Pondělí 28. listopadu 2022
  • Svátek má René

Krajská zdravotní chce stavět a modernizovat. „Je naší morální povinností zabezpečit kvalitní péči,“ řekl Ondřej Štěrba

21. 09. 2021

zdroj fota: Krajská zdravotní

Ústí nad Labem – V hlavní správní budově Krajské zdravotní (KZ) vznikl rozhovor s předsedou představenstva Ondřejem Štěrbou. V povídání přišla řeč na zvládnutí koronaviru, modernizaci nemocnic, personální politiku či změny ve stravování v nemocnicích spadající pod Krajskou zdravotní.

Jak máte nastavenou spolupráci s vedením kraje? Jste se současným stavem spokojeni?

Spokojeni jsme, spolupráci jsme začali startovat postupně. Došlo k výměně politické reprezentace, změnili se i členové představenstva Krajské zdravotní. Nastaveno je to, doufám, k oboustranné spokojenosti. Dohodli jsme se, že strategické investice budeme dokončovat. Dali jsme si za cíl vybrané nemocnice modernizovat a dostavět započaté projekty. To bylo ještě v době, kdy o REACTu nebyla řeč. Reprezentace kraje nám vyšla vstříc, zvýšila objem financí a deklarovala nám podporu.

My spokojeni jsme a doufáme, že s naší prací bude spokojeno i vedení kraje.

Když se podíváme na finance, Krajská zdravotní vykazuje přebytek. Jaké je hospodaření KZ?

Provozní náklady se daří pokrýt z vlastních zdrojů. Na strategické projekty si žádné zdravotnické zařízení nemůže vydělat. My z principu musíme co nejméně zatěžovat kraj a veřejný rozpočet, abychom ufinancovaly provozní náklady. Naší povinností je v co největší míře využívat dotačních titulů z Evropské unie. I proto jsme navázali spolupráci s europoslancem Ondřejem Knotkem, aby nám pomohl získat přímo evropské dotace bez zprostředkování ministerstva zdravotnictví.

KZ převzala další dvě zdravotnická zařízení v Ústeckém kraji (Litoměřice, Rumburk). Budete se snažit o další rozšíření sítě nemocnic?

Nechceme diskriminovat lounský okres, kde žádné zdravotnické lůžkové zařízení nepatří kraji a my bychom se měli starat o zdraví občanů v celém zeměpisném rozsahu. Zatím se nevedou žádná konkrétní jednání, ale úvahy jsou na úrovni Krajské zdravotnictví. Nabízelo by se mít pod svými křídly nemocnici v Žatci. Opakuji jen, že se na toto téma nevedou žádná konkrétní jednání. Nechceme v žádném případě nějakým rozkazem či násilně získat žateckou nemocnici. Jde spíše o pomoc zastupitelům v lounském okrese se zdravotní péčí na základě koncensu a jejich přání. Nepůjde o agresivní vpád či pohlcení.

V čem je KZ dobrá? Jakou částí portfolia se může pochlubit?

Spektrum našich zdravotních výkonů pokrývá celé spektrum zdravotnických oborů. Kromě transplantační medicíny, která je pouze v Brně a v Praze, poskytuje náš holding kompletní péči. Máme širokou škálu péče o pacienty a máme i velmi dobré vztahy se třemi největšími zdravotními pojišťovnami. Snažíme se to dál rozšiřovat a mít korektní vztahy.

Velké téma je Lužická nemocnice v Rumburku, která by měla zabezpečit kvalitu a dostupnost zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Jak se situace vyvíjí?

Koupě a investice do nemocnice v Rumburku je krok správným směrem. Děčínská nemocnice, která byla jediným poskytovatelem péče pro Šluknovský výběžek, není velká a nemohla dlouhou dobu saturovat zdravotní péči pro Děčín a celý výběžek. Zdejší Nemocnici v Rumburku se daří, hlavně díky kraji, dávat dohromady. Výsledný produkt bude čtyřoborová nemocnice, včetně urgentní péče, která je nejdůležitější. K elektivní péči lze cestovat do Děčína či České Lípy, když se na to nebudeme dívat prismatem hranic Ústeckého kraje. Jde o to, aby lidé byli dobře ošetřeni. Nemůžeme nechat padesát pět tisíc lidí ve štychu, aby neměli přístup k bezodkladné péči.

Jsou zajištěny investice do obnovy nemocnice?

Ano, podařilo se získat 150 milionů z REACTu, tak je to pro Rumburk dobrý vklad. Navíc kraj bude investovat prostředky ve výši 600 milionů korun. Obecně lze říct, že chceme čerpat peníze z Evropy, abychom mohli ušetřit co nejvíce veřejných prostředků. Není to jen o zdravotnictví, kraj se musí postarat o všechny své obyvatele, nelze ho „vydírat“, že chceme stále dostávat nějaký obnos peněz. Je to naše morální povinnost se pokusit čerpat peníze z jiných zdrojů.

Je lounská nemocnice živým tématem?

V současnosti ne, je v soukromém vlastnictví, není poskytována lůžková péče. Jediné funkční zařízení je žatecká nemocnice. Morální imperativ je se postarat o obyvatele lounského okresu.

Nebude zádrhelem, že na postu ředitele žatecké nemocnice je Jindřich Zetek? Přeci jen došlo v minulém představenstvu k rozkolu…

Pokud mohu mluvit za sebe, tak z mé strany by to nemělo být na obtíž. Staly se věci, které mě přesahují. Nemyslím si, že bychom se nemohli vidět, spolupracovat a jednat o poskytování péče v lounském okrese. Jako manažer je natolik schopný, že on by se mohl přenést přes věci, které se staly v minulosti.

Jak je nastavená současná personální politika KZ? Nepošilhává zdravotní personál po Německu?

Už to není takový problém jako před deseti lety, kdy nám Německo odebíralo pracovníky nejen ve zdravotnictví. Narovnáním platů ve zdravotnictví, které se přibližují platům ve Spolkové republice, došlo k menšímu úbytku personálu. Musíme vzít v úvahu náklady na dojíždění do Německa či náklady na bydlení. Pořád je to pro nás země jazykově a mentálně odlišná. Mohu soudit z vlastní zkušenosti a řada lékařů zůstává v Německu kvůli důchodovému zajištění, což je ne nepodstatný argument.

V českých nemocnicích se lze setkat s trendem, že zde pracují lidé z východní Evropy. Jaké s nimi máte zkušenosti?

Spoléháme se i na ně. Země, která je na tom ekonomicky hůře, tak nemusí nutně produkovat horší lékaře. Máme zkušenost, že jsou to lidé učenliví a vděční. Vydělají si zde dost peněz, rozumíme si jazykově více než s jinými cizinci. Jsou šikovní, jsou rádi z šanci, kterou u nás dostanou. Tím vzniká na trhu konkurence pro domácí české zdravotníky, kteří by si měli vážit stabilního prostředí v České republice a platového ohodnocení, které se jim v současnosti dostává.

Jaké máte další nástroje v personální politice?

Ostražitost a snaha spočívá, že jsme daly do oběhu programy, které mají za cíl přilákat nové zdravotníky. To se týká nadačního fondu Krajské zdravotní, stipendijní program a náborových příspěvků. Selektujeme je podle lokality, kde jsou jednotlivé obory zapotřebí. Už to neděláme stejně jako dřív, doba si žádá nové postupy. Jiný příspěvek u nás dostane všeobecný lékař, který nastoupí v Rumburku, kde je nedostatek personálu a jiný příspěvek dostane začínající lékař na neurochirurgii v Ústí nad Labem, která je excelentním pracovištěm v rámci celé České republiky. Potřebujeme lékaře někde jinde, kde mohou profesně vyrůst a třeba ve Šluknovském výběžku zůstat, protože je tam krásně.

Už máte konkrétní výsledky takové personální politiky?

Začíná se to osvědčovat, lidé neslyší jen na peníze. Spolupracujeme s bankami, které mohou poskytnout lepší finanční podmínky pro poskytnutí úvěru či hypotéky. Tím je pak kotva pro lidi, kteří někam přišli za prací, definitivnější. V době, kdy ve velkém městě není ani pro excelentní pracovníky snadné byt získat, tak nám do žene vítr do plachet. Krásná krajina Česko – saského Švýcarska je lákadlem, které bude stále více vyhledáváno.

Jak hodnotíte zvládnutí situace během pandemie covidu? A na co se připravit letošní podzim a zimu?

Zvládli to především zdravotníci, a to perfektně. Byla to téměř válečná doba. Pocházím z lékařské rodiny, kde vzpomínky sahají až do válečných let. Doba to byla zlá a nejsme z ní venku. Všichni jsme viděli s jakým nasazením pracovali zdravotníci během pandemie v celé České republice. Díky proočkovanosti a promořenosti snad už další tak ničivá vlna nepřijde, ale musíme být připraveni. Pokud mohu soudit, tak by pomohlo, kdyby se dal očkovat každý, kdo může, protože tím chrání své zdraví. Je to o vnitřní odpovědnosti každého člověka. Nejsem žádný příznivec očkování, ale neznám nikoho, kdo by měl kvůli očkování nějaké následné přetrvávající problémy.

V nemocnicích KZ jste rozjeli projekt stravování se zapojením lokálních producentů. Jak se projektu daří?

Duchovním otcem tohoto projektu je Zdeněk Plecitý, který předsedou výboru pro zemědělství krajského úřadu. Je to jeho idea, začal spolupracovat s naším náměstkem panem Vackem. Začínáme postupně u komodit, kterými umíme zajistit soběstačnost při zásobování nemocnic. Výpadek si nemůžeme dovolit. Ústecký kraj má v tomto potenciál. Projekt má podporu hejtmana, pomůže zaměstnanosti a prestiži kraje v republice.

Autor: Jiří Šlaj