Dnes

  • Pátek 9. prosince 2022
  • Svátek má Vratislav

Jarošová (SPD) ve Sněmovně: Boj za české potraviny a práva zvířat!

02. 02. 2021

zdroj fota: SPD

Ústecký kraj – Série medailonků představujících stávající poslance za Ústecký kraj pokračuje. Dnes se podíváme na poslankyni a zdravotní sestru Moniku Jarošovou (SPD), která byla zvolena do dolní komory ze druhého místa kandidátky. Ta na půdě Poslanecké sněmovny bojuje za práva zvířat, nebo kvalitu českých potravin. Staví se také za Blanický manifest.

Je velkou zastánkyní kvót na české potraviny. Spolupodílela se na tvorbě pozměňovacího návrhu z pera SPD v rámci zákona o potravinách. Návrh se týkal zvýšení potravinové soběstačnosti. Jedná se o zavedení zákonné povinnosti prodávat na našem trhu základní potraviny, ve kterých jsme byli v minulosti soběstační, a tím podle ní narovnáme trh s potravinami.

„Jen zopakuji, že jejich podíl v našem návrhu stanovujeme na 55 % v roce 2022 s tím, že v každém dalším roce se procenta navyšují o 3 % až do roku 2028, kdy bychom měli dosáhnout minimálně 73% podílu našich potravin na našem trhu. Pozitivní je, že už nyní řetězce deklarují, že jsou zásobeny českými výrobky z 59 %, tedy aspoň to reklamují ve svých sloganech, tak by pro ně začít v roce 2022 na 55 % neměl být žádný problém. Jedná se zhruba o 120 základních položek z více než 15 tisíc nabízených. To je necelé procento, to je zhruba 0,8 % položek, to znamená, naprosté minimum, které nemůže v žádném případě ohrozit pestrý sortiment zboží tak, jak je nám řetězci sugerováno,“ uvedla na plénu Sněmovny při třetím čtení projednávání zákona s tím, že se snažila vysvětlit některé dezinformace, které tvrdí, že dojde ke snížení sortimentu, kvality nebo dokonce dojde ke zvýšení cen zboží.

„Ne, je to právě naopak. Jedná se o předem vyhláškou určené potraviny, jak jsem říkala, je jich asi 120 a to jsou potraviny, které jsme si schopni u nás vypěstovat, v případě zvířat odchovat, takže o exotické ovoce rozhodně nepřijdeme a kvalita jídla se naopak navýší a cena se nám sníží, protože ceny zemědělských dodavatelů, našich dodavatelů v České republice, jsou dlouhodobě na nízké úrovni,“ argumentovala.

Za práva zvířat

Jarošová je také zastánkyní ochrany zvířat. Na plénu Sněmovny se postavila za jejich ochranu před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, byť i z nedbalosti. „Našemu hnutí SPD toto téma není lhostejné a jakoukoli právní ochranu zvířat a jejich zlepšení života podpoříme, včetně zákazu klecových chovů slepic,“ uvedla poslankyně v září roku 2020 na plénu a přiblížila své pozměňovací návrhy. Především se dotkla tématu zmražení zaživa bez předchozího omráčení. „Tato brutální metoda nebyla dosud v zákoně na ochranu zvířat zakázána. Dále chceme vyjmout psy a kočky ze seznamu laboratorních zvířat. Zastáváme názor, že v jednadvacátém století by mělo být skoncováno s praktikami odvětví, založeného na pokusech s bezbrannými tvory. A dále povinnost chovatelů zaregistrovat identifikační číslo psa, takzvaný čip, do jednoho ze stávajících soukromých registrů, což přispěje k potírání množíren, a zároveň se lépe ztracený pes dohledá. Dalším návrhem je zvýšení správních sankcí za týrání zvířat, které nebyly od roku 2008 zvyšovány i přes vysokou brutalitu pachatelů na zvířatech. A posledním návrhem je povinnost rozdělovat určená zvířata v prodejnách podle pohlaví,“ vyjmenovala priority SPD.

Stojí za iniciativou Blanický Manifest

Ústecká poslankyně se také postavila za Blanický manifest, iniciativu zpěváka Daniela Landy, který bojuje proti vládním nařízením, které považuje  za „zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy z pera úředníků, které dopadají na naše hlavy a ovlivňují naše životy. Znepokojeni sledujeme, jak se pojem svoboda doslova ztenčuje před očima a absolutní dominanci přebírá pojem kontrola,“ zní ze stránek manifestu a SPD s nimi souzní.

„My za SPD můžeme prohlásit, že tuto aktivitu petentů bereme velice vážně a myšlenky v „Blanickém manifestu“, jako je svoboda, dialog a demokratická výměna názorů, budeme prosazovat a hájit. A tímto vyzýváme i zástupce všech ostatních stran, aby postupovali stejně, bez ohledu na stranické tričko,“ uvedla na facebooku a sdílela fotografii se zpěvákem.

Jarošová na půdě Poslanecké sněmovny zastává funkce v Petičním výboru, Zemědělském výboru a Výboru pro sociální politiku. Do Poslanecké sněmovny byla zvolena v Ústeckém kraji ze druhého místa kandidátky.

Autor: ps