Dnes

  • Pondělí 28. listopadu 2022
  • Svátek má René

Cílem je zlepšit dopravní obslužnost. Ústecký kraj představil „jak na to“ do následujících let

23. 11. 2021

zdroj fota: pixabay.com

Ústecký kraj – Zbrusu nový plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje má za cíl zlepšení a udržení kvality veřejné dopravy na vysoké, konkurenceschopné a moderní úrovni. Byl schválen pro období let 2022 až 2026. Obsahem plánu je budoucí rozvoj jednotnosti pod vlajkou ekologické dopravy DÚK (doprava Ústeckého kraje).

Doprava Ústeckého kraje si dále klade za cíl prohloubení integrace systémů MHD do DÚK, v praxi by se mělo jednat o rozšíření standardů kvality DÚK i na systémy MHD. „Dopravní plán představuje ucelenu prezentaci záměrů objednatele v rámci veřejné dopravy. Snažíme se cestujícím již několik let přiblížit výhody, které cestování veřejnou dopravou má a zaujmout moderním a komfortním krajským dopravním systémem,“ řekl pro web Ústeckého kraje vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Jakub Jeřábek.

Plán vznikal v problémovém období v roce 2020 – 2021, kdy veřejná doprava v celé ČR zaznamenala hluboký propad tržeb z důvodu situace týkající se Covid-19. Proto je v rámci plánu hned v úvodu navrhnuta strategie k obnovení důvěry cestujících ve veřejnou dopravu. Dále jsou v plánu stanoveny nové standardy obsluhy území, které definují krajem objednávaný rozsah jiným způsobem než v plánu minulém.  Důraz bude kladen také na zkvalitnění přestupních bodů a uzlů – dokončení obnovy starých či poškozených označníků, sjednocení vizuální podoby označníků, zvýšení informovanosti cestujících na dopravních uzlech. Dalším z bodů je sjednocení číslování linek v rámci integrovaného dopravního systému DÚK, aby každé číslo linky bylo jedinečné a nedocházelo k duplicitám.

„Jednou z klíčových oblastí bude hodnocení dosahované kvality jak ze strany cestujících, tak i objednavatele. Plánují se větší kontroly kvality. Právě spokojenost cestujících s kvalitou veřejné dopravy je důležitým ukazatelem pro objednatele. Nový dopravní plán si také klade za cíl další zvýšení provázaností spojů, zkrácení jízdních dob a další mezikrajská propojení systémů např. PID a další,“ uvedl web Ústeckého kraje.

Autor: redakce