Dnes

  • Sobota 10. prosince 2022
  • Svátek má Julie

ČD Cargo přepravilo do Liberce více než 4 tisíce tun topného oleje

23. 10. 2022

zdroj fota: Archív ČD Cargo

Před nadcházející topnou sezónou se i Ústecký kraj zabývá klíčovým tématem, kterým je přechod stále většího počtu domácností k tradičním zdrojům energie. Uhlí tak pomalu začíná mít cenu zlata. Železniční dopravce ČD Cargo, který je dceřinou společností státní akciové společnosti České dráhy, tak musí zajišťovat plynulou dodávku této komodity, přičemž objem přeprav výrazně roste. Zvýšený objem přepravy topného oleje je evidentní i v Teplárně v Liberci.

Ta sice nespaluje uhlí, ale od loňské topné sezóny místo plynu těžký topný olej. V létě stačí pro ohřev vody jako zdroj sousední ZEVO, ale v zimním období musí topit teplárna. Od října 2021 do února 2022 ČD Cargo přepravilo do Liberce více než 4 tisíce tun topného oleje. V letošním roce se zásobováním začali už v srpnu a nyní pokračují plynule dál.

Historie teplárenství a centrálního zásobování teplem v městě Liberci je úzce spjatá s rozvojem průmyslu a výstavbou nových sídlišť v šedesátých letech 20. století. Kapacita zdrojů v průmyslových podnicích přestávala dostačovat a bylo nutné stavět menší lokální výtopny. Situace se začala měnit k lepšímu po rozhodnutí o vybudování centrálního energetického, resp. teplárenského zdroje. Na teplárnu byla postupně napojena všechna liberecká sídliště, většina škol a dalších významných objektů i mnoho průmyslových závodů.

Výrazný nárůst přepravy tradičního paliva

U ČD Cargo je viditelný výrazný nárůst přepravy tradičního paliva. V rámci meziročního srovnání je z konkrétních čísle zřejmé, že za prvních 8 měsíců roku 2021 převezlo ČD Cargo 4,4 milionu tun, přičemž v letošním roce se za stejné období přepravilo 6,6 milionů tun uhlí. Objem přepravy se tak zvýšil o 50 procent. U drobného tříděného uhlí pro maloobchod došlo k meziročnímu nárůstu dokonce o 70 procent – za prvních 8 měsíců roku 2021 bylo přepraveno 150 tisíc tun komodity, přičemž v letošním roce za stejné období 250 tisíc tun.

Pevné palivo se mimo jiné musí také přepravovat do tepláren a elektráren, aby mohla být zajištěna poptávka po teplu a elektřině. Navýšení přeprav uhlí, kterého bylo ČD Cargo ve velmi krátkém čase dosáhnout, má tak zásadní pozitivní vliv na zvýšenou potřebu vyrobit velké množství energie a tepla. Navíc železnice má oproti silniční dopravě tu výhodu, že má větší kapacity a ČD Cargo navíc disponuje největší flotilou vozů pro přepravu uhlí v České republice. Podstatně zvýšenou dodávku uhlí je ČD Cargo schopno odbavovat i přes to, že na některých tratích probíhají výluky, které přepravu komplikují.

Autor: redakce