Dnes

  • Sobota 10. prosince 2022
  • Svátek má Julie

Budoucnost spjatá s vodíkem. Ústecký kraj se zapojil do evropského pilíře vodíkových regionů

02. 02. 2022

zdroj fota: pixabay.com

 Ústí nad Labem – Ústecký kraj se účastnil zahajovacího mítinku vznikajícího vodíkového evropského pilíře. Za region se mítinku účastnila radní Iva Dvořáková, která má ve své gesci mimo jiné také problematiku spravedlivé transformace.

Jak řešit budoucí ekologické zdroje energie je téma, které Ústecký kraj enormně zajímá. „Jako uhelný region stojíme nyní před množstvím výzev úzce spjatých se Zelenou výzvou pro Evropu, která zásadním způsobem ovlivní strukturu i našeho regionálního hospodářství. Vodík a rozvoj uceleného řetězce vodíkového hospodářství je jednou z nich,“ prohlásila radní kraje Iva Dvořáková.

K rozvoji ekonomiky založené na vodíku má Ústecký kraj dobré startovací podmínky. „Na našem území působí množství významných firem v oblasti energetiky, chemie a průmyslu, které mají dlouholeté zkušenosti s výrobou vodíku a jeho využitím. Současně můžeme nabídnout jedinečné území po těžbě hnědého uhlí,“ doplnila Dvořáková.

Jaká témata byla stěžejní?

„Hovořilo se o velmi aktuálních změnách v oblasti využití plynu, které ohrožují potenciálně množství zaměstnanců a minimálně přechodně ovlivní ceny energií. Také proto je důležitý rozvoj regionálního pilíře a potenciálu spolupráce regionů v jeho rámci, mj. na úrovni rozvoji společných projektů, výměně informací,“ uvedl web Ústeckého kraje.

Cílem Evropské unie je posílení vodíku v rámci strategického plánu rozvoje. Zaměřovat se bude také na spolupráci s městy, které mají zájem stát se klimaticky neutrálními. V neposlední řadě jde také o vytvoření širší partnerské spolupráce na světové úrovni.

Autor: Jiří Šlaj